BİREYSEL EMEKLİLİK

BİREYSEL EMEKLİLİK

Bireysel Emeklilik Sistemi Nedir?

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), bireylere emeklilik döneminde ek bir gelir sağlamayı amaçlayan özel bir tasarruf ve yatırım sistemidir. Mevcut kamu sosyal güvenlik sisteminin bir alternatifi değil, tamamlayıcısıdır. Sisteme fiil ehliyetine sahip 18 yaş üzerindeki herkes katılabilir, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna bağlı olma ya da çalışma şartı aranmaz. Gönüllü katılıma dayalı bir sistemdir. Sistemin amacı, kişileri çalışma yaşamları boyunca emeklilik dönemlerindeki nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik tasarrufa özendirmek, uzun vadeli birikim yapmasını teşvik etmek, bu sayede aktif çalışma süresi boyunca sahip oldukları gelir seviyesini emeklilik döneminde de sürdürebilmesini sağlamaktır.

Mevcut gelir durumunuzu ve emeklilik dönemine ait beklentilerinizi de göz önünde bulundurarak yatırmak istediğiniz katkı payı tutarınızı seçeceğiniz planda tanımlı olan plan katkı payından az olmamak üzere belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz katkı payı tutarını aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak yatırabilirsiniz. Emeklilik döneminizde daha yüksek birikime sahip olmak için bugünkü gelirinizin %5 - %15’i oranında katkı payı belirleyebilir, katkı paylarınızı düzenli ödeyerek, ara dönemlerde ek ödemeler yaparak, katkı payı tutarınızı artırarak ve fon getirilerinizi takip ederek elde edeceğiniz birikimi yüksek seviyelerde tutabilirsiniz.

Birikimleriniz emeklilik yatırım fonlarında değerlendirilir. Emeklilik şirketleri tarafından kurulan bu fonlar uzman portföy yönetim şirketleri tarafından yönetilir. Böylece yapacağınız düzenli tasarruflarınız için diğer yatırım fonlarında olmayan vergi avantajından ve fon yönetim şirketlerinin kurumsal hizmetlerinden yararlanırsınız.

Emeklilik sözleşmeniz, katkı payı olarak yatırdığınız ilk ödemenizin şirket hesaplarına nakden intikal ettiği tarihte yürürlüğe girer. Teklif formunun imzalanmasını veya teklifin onaylanmasını takip eden 60 gün içinde cayma hakkına sahipsiniz. Bu durumda yaptığınız ödemeler, fon toplam gider kesintisi hariç, hiçbir kesinti yapılmadan ve varsa yatırım gelirlerinizle birlikte 10 iş günü içinde size iade edilir.

Bireysel Emeklilik Sisteminde, birikimleriniz emeklilik şirketinizin bünyesinde değil, Takasbank’ta açılan hesaplarda saklanır.
 
Sektörde faaliyet gösteren emeklilik şirketlerinin denetlenmesi için farklı denetim ve gözetim mekanizmaları oluşturulmuştur. Emeklilik şirketleri, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Emeklilik Gözetim Merkezi, Takasbank ve bağımsız denetim şirketleri gibi çeşitli kurum ve kuruluşların sürekli denetim, gözetim ve kontrolü altındadır.

Grup emeklilik sözleşmeleri, gruba bağlı bireysel veya işveren grup emeklilik sözleşmesi olarak düzenlenebilir.
 
Gruba bağlı bireysel emeklilik sözleşmesi, bir grup emeklilik planına bağlı olarak düzenlenen ve şirket ile katılımcının taraf olarak yer aldığı emeklilik sözleşmesidir.

İşveren grup emeklilik sözleşmesi, bir istihdam ilişkisine dayalı olarak veya katılımcı lehine bir sponsor kuruluş ile şirket arasında imzalanan ve katılımcı adına sponsor kuruluş tarafından katkı payı ödenen emeklilik sözleşmesidir.
 
İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde işverenler çalışanları adına ödedikleri katkı paylarını doğrudan gider yazabilmektedirler. İşverenler, işveren grup emeklilik sözleşmelerinde çalışanları için ödediği katkı paylarını ödemenin yapıldığı ayda elde edilen ücretin %15’ini ve brüt asgari ücretin yıllık tutarını geçmeyecek şekilde gider olarak vergiden düşebilirler. İşveren grup emeklilik sözleşmelerinde, iş­ve­ren­ler ta­ra­fın­dan çalışan­la­rı he­sa­bı­na kat­kı pa­yı öden­me­si halinde katılım­cı­nın bu birikimlere hak ka­zan­ma sü­re­si ka­tı­lım­cı­nın grup emek­li­lik söz­leş­me­si­ne giriş tari­hin­den itiba­ren 7 yı­lı aşa­maz.