Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 25 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun Hayat ve BES ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır. İslami finans esaslarını dikkate almak sureti ile, Danışma Kurulu tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde katılımcı havuzunun kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve hasar dahil diğer süreçlere ilişkin uygulama esas ve usulleri hazırlanmıştır.
 

Danışma Kurulu Üyelerimiz


Prof. Dr. Hayrettin KARAMAN
Prof. Dr. Hamdi DÖNDÜREN
Mehmet ODABAŞI
 

Katılım Sigortacılığı İcazet Belgesi


Hayat ve Ferdi Kaza İcazet Belgesi
Bireysel Emeklilik İcazet Belgesi