Ziraat Emeklilik Anasayfa Ziraat Emekilik Çağrı Merkezi
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTERNATİF STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Güncelleme Tarihi
28.03.2017

PORTFÖY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi
01.07.201128.03.2017 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri:155.030.367,62
Yatırımcı Sayısı:60060
Birim Pay Değeri:0.014312


Portföy Dağılımı

KİRA SERTİFİKASI TL:%80.2400
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKASI:%15.7700
HİSSE SENEDİ:%3.8300
KATILIM HESABI:%0.1600
 
Toplam:%100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün asgari % 60'ını Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon, portföyünün azami %40'ını ise TL cinsinden katılma hesabına, Kurulca izahnamesi / ihraç belgesi onaylanan kira sertifikalarına veya Katılım Endeksindeki ortaklık payları ile Danışma Kurulu'nun görüş verdiği ortaklık paylarına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Genelge ve Yönetmelik'te belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Karşılaştırma Ölçütü: (%85) KYD Kamu Kira Sertifikaları Endeksi, (%5) Katılım 50 Endeksi, (%5) KYD Özel Sektör Kira Sertifikaları Endeksi, (%5) KYD 1 Aylık Kar Payı Endeksi (TL) şeklindedir. .

 
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Fon Kurulu Başkanı
EMİN ÇUBIKCI

Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
CENK KURT
HAKAN ERYILMAZ
KADRİ GÜNER ÜÇER
UĞUR BOĞDAY

Fon Denetçisi
ÖZCAN YILDIZ


KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI