Ziraat Emeklilik Anasayfa Ziraat Emekilik Çağrı Merkezi
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Güncelleme Tarihi
21.12.2014

PORTFÖY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi
01.07.201121.12.2014 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri:26.581.525,3
Yatırımcı Sayısı:44022
Birim Pay Değeri:0.013418


Portföy Dağılımı

TERS REPO:%7.2600
HİSSE SENEDİ:%88.6400
BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ:%4.1000
 
Toplam:%100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon yönetiminde, yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 20 inci maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon, portföyünün en az %80'ini devamlı olarak İMKB'de işlem gören hisse senetlerine yatıran Büyüme Amaçlı Hisse Senetleri Emeklilik Yatırım Fonudur.
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı:Hisse Senedi % 80 - % 100, Ters Repo ve Borsa Para Piyasası İşlemleri % 0 - % 20, Kamu İç Borçlanma Araçları % 0 - % 20 dir.

 
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Fon Kurulu Başkanı
ŞEREF AKSAÇ

Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
CENK KURT
ENDER ŞENOL
KADRİ GÜNER ÜÇER

Fon Denetçisi
ÖZCAN YILDIZ


KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI