Ziraat Emeklilik Anasayfa Ziraat Emekilik Çağrı Merkezi
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Güncelleme Tarihi
20.02.2017

PORTFÖY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi
01.07.201120.02.2017 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri:474.134.010,61
Yatırımcı Sayısı:427777
Birim Pay Değeri:0.014563


Portföy Dağılımı

ICBC TURKEY BANK A.Ş.:%4.7700
VOB NAKİT TEMİNATI:%0.4500
BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ:%2.1000
VADELİ MEVDUAT:%23.0300
TERS REPO:%7.9700
TURKLAND BANK A.Ş.:%2.1600
ANADOLUBANK A.Ş.:%1.1100
ALTERNATİF BANK A.Ş.:%5.1000
BURGAN BANK A.Ş.:%1.9300
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU:%26.4700
HİSSE SENEDİ:%29.1400
TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET:%10.8400
FİBABANKA A.Ş.:%4.7600
 
Toplam:%100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon, hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi hedefler.
Fon portföy yapısı /yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon'un eşik değeri %75 BİST KYD 547 Gün Bono Endeksi + %25 BİST 100 Endeksi'dir.

 
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Fon Kurulu Başkanı
EMİN ÇUBIKCI

Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
CENK KURT
HAKAN ERYILMAZ
KADRİ GÜNER ÜÇER
UĞUR BOĞDAY

Fon Denetçisi
ÖZCAN YILDIZ


KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI