Ziraat Emeklilik Anasayfa Ziraat Emekilik Çağrı Merkezi
ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU

Son Güncelleme Tarihi
27.07.2016

PORTFÖY BİLGİLERİ

Halka Arz Tarihi
01.07.201127.07.2016 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri:344.162.515,63
Yatırımcı Sayısı:376415
Birim Pay Değeri:0.013489


Portföy Dağılımı

VADELİ MEVDUAT:%21.1500
TAKASBANK PARA PİYASASI:%3.6500
VOB NAKİT TEMİNATI:%0.5900
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU:%23.8600
HİSSE SENEDİ:%27.8300
TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET:%22.9200
 
Toplam:%100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon, hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi hedefler.
Fon portföy yapısı /yönetim stratejisi karşılaştırma ölçütü kullanmaya elverişli olmadığından Eşik Değer belirlenmesi uygun görülmüştür. Fon'un eşik değeri %75 BİST KYD 547 Gün Bono Endeksi + %25 BİST 100 Endeksi'dir.

 
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı

ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.


Fon Kurulu Başkanı
EMİİN ÇUBIKCI

Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
CENK KURT
ENDER ŞENOL
HAKAN ERYILMAZ
KADRİ GÜNER ÜÇER
UĞUR BOĞDAY

Fon Denetçisi
ÖZCAN YILDIZ


KURUCUNUN ORTAKLIK YAPISI