Tazminat İşlemleri

Tazminat ile ilgili tüm işlemler Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilecektir. Sigortalıların tazminat taleplerinin posta, faks ve elektronik posta kanalı ile Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş.'ne ulaşması ile birlikte tazminat süreci başlamış olacaktır. Tazminat taleplerinin ekinde gerçekleşen riske konu olan ve tazminat ödemesinin yapılabilmesi için gerekli olan tüm belgelerin eksiksiz olarak gönderilmesi gerekmektedir. Tazminat talebinin değerlendirilmesi aşamasında ilgili kanun ve yönetmeliklerde değişiklik yapılması veya herhangi başka bir sebeple Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından başka belgeler de talep edilebilecektir.

Tüm yazışma ve eksik belgelerin tamamlanmasından itibaren 5 işgünü içerisinde tazminat dosyasının işlemleri sonuçlandırılarak; tazminat ödemesi gerçekleştirilecek ya da tazminat talebi reddedilecektir. Ödeme ya da red işlemine ilişkin bilgilendirme yazısı aynı gün içinde gönderilecektir. Tüm tazminat ödeme işlemleri T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacaktır.

Not : Sigortalımızın ölüm, maluliyet, vb. tazminat taleplerinde, risk gerçekleşme sonucuna bağlı olarak, tazminat dosyasının  inceleme işlemlerinde istisnai olarak 5 iş gününü aşması muhtemeldir.

A. Hayat Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı


Sigorta türü, içeriği ve tazminatın durumuna göre; sigorta şirketi tarafından bu belgelerden tamamı talep edilmeyecek olup, mevcut listede yazılı olan bir ya da birkaç farklı belge üzerinden de işlem yapılması mümkündür.
 
 

2.Maluliyet Teminatı

 

3.Kritik Hastalıklar Teminat

 

B- Ferdi Kaza Sigortaları Tazminat Taleplerinde İstenen Belgeler :

1.Vefat Teminatı


Sigorta türü, içeriği ve tazminatın durumuna göre; sigorta şirketi tarafından bu belgelerden tamamı talep edilmeyecek olup, mevcut listede yazılı olan bir ya da birkaç farklı belge üzerinden de işlem yapılması mümkündür.
 
 

2.Maluliyet Teminatı


3.Tedavi Masrafları Teminatı

Hasar ihbarı için;
Faks: 0212 587 67 00
E-posta :  zhetazminat@ziraatemeklilik.com.tr

ya da Şirketimizin posta adresi kullanılabilir

Türiye Sigorta ve Reasurans Şirketleri Birliği Bireysel Emeklilik Sistemi Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi Hak Sahiplerince Aranmayan ParalarBilgi Toplumu Hizmetleri Yanlış Sigorta Uygulamaları Faydalı Linkler
Ziraat BankasıZiraat Sigorta Ziraat Katılım Bankası
D-CAT Technologies