Güldüren Yarınlar Bireysel Emeklilik Planı

Güldüren Yarınlar Bireysel Emeklilik Planı

Sizin için Mutlu Bir Gelecek Planladık.

Birikimleriniz artarak çoğalsın istiyorsanız, Güldüren Yarınlar Emeklilik Planımıza hepinizi bekliyoruz.

Mutlu bir emeklilik dönemi için şimdiden biriktirmeye başlayın…

Güldüren Yarınlar Emeklilik planında ödeyebileceğiniz katkı payı tutarı en az 170 TL’dir. Bütçenize göre belirleyeceğiniz en yüksek tutar ile katkı paylarınızı düzenli ödemeye başlayın, geleceğinize güvenle bakın.

Bu planda giriş aidatı, peşin ve çıkışa ertelemeli olarak alınır.
Yürürlük yılı ilk 6 ayındaki Aylık Brüt Asgari Ücret Tutarı: 2.558,40 TL
Aktarımla kurulan sözleşmelerde giriş aidatı alınmaz.

Giriş aidatı aşağıdaki şekillerde tahsil edilir.
Peşin Alınan Giriş Aidatı Tutarı:
Sözleşmenin yürürlük yılının ilk altı ayında geçerli Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5'idir.

Çıkışa Ertelenmiş Bakiye Giriş Aidatı Tutarı:
a) Sistemde 5 yılını doldurmamış sözleşmeler için; 5 yıllık süreçte yapılabilecek toplam kesinti üst limitinden, katılımcıdan ayrılma tarihine kadar yapılan giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi düşülerek hesaplanır. Kesinti üst limiti hesaplanırken; Her Yıl İçin Aylık Brüt Asgari Ücretin %8,5’ine Karşılık Gelen tutar dikkate alınır. Çıkış tarihini takip eden yılların ABÜ tutarları için ise ayrılma yılına ilişkin ABÜ tutarı dikkate alınır. Ertelenmiş giriş aidatı tutarı katılımcının birikimlerinden indirilerek alınır.

b) Ölüm veya maluliyet nedeniyle yahut emeklilik hakkını kullanarak ayrılanlardan ertelenmiş giriş aidatı tahsil edilmez. Plan değişikliklerinde, ilk plana ait giriş aidatı hükümleri aynen korunur.

Emeklilik hesabınıza yatırdığınız katkı payınızın %25’ine karşılık gelen tutar, devlet tarafından adınıza açılan alt hesaba devlet katkısı olarak yatırılır. Devletin bir takvim yılı içerisinde ödeyeceği devlet katkısı tutarı, ilgili yıla ait yıllık brüt asgari ücretin %25'i ile sınırlıdır.

Düzenli katkı payı ödemelerinizi kredi kartınızdan ya da otomatik ödeme talimatı vererek banka hesabından yapabilirsiniz.

Yönetim Gider Kesintisi
Bu planda yönetim gideri kesintisi, sözleşmenin 2., 3., 4. ve 5. yılları için sözleşme yıldönümünde ilgili yılın ilk 6 ayında cari yıl ABÜ x %8,5'dur. Bu tutar katılımcının birikiminden indirilerek tahsil edilir.
ABÜ = İlgili yılın ilk altı ayındaki asgari ücret
 
Fon Toplam Gider Kesintisi 
Birikimlerinizin uzun süreli yatırıma yönlendirileceği ve tercihinize göre seçeceğiniz fonlarımız profesyonel fon yönetimi şirketi Ziraat Portföy Yönetimi tarafından yönetilmektedir.
Planınızdaki emeklilik yatırım fonlarında aşağıdaki tabloda yer alan oranlarda fon toplam gider kesintisi yapılır.

 

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Günlük Fon
İşletim Gider
Kesintisi
Yıllık Fon
  İşletim Gider Kesintisi (%)
Günlük Fon Toplam Gider Kesintisi Yıllık Fon Toplam Gider Kesintisi (%)*
Değişken Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu 6,10/100.000 2,23 6,25/100.000 2,28
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Standart Emeklilik Yatırım Fonu** 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Kamu Dış Borçlanma Araçları Yatırım Fonu 5,15/100.000 1,88 5,25/100.000 1,91
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu 2,90/100.000 1,06 3,00/100.000 1,09
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu *** 0,99/100.000 0,361 1/100.000 0,365

 


Fonun net varlık değeri üzerinden günlük fon işletim gider kesintisi oranında kesinti yapılır. Ayrıca fondan, fon işletim gider kesintisi de dahil fonun diğer günlük giderlerinin (saklama ücreti, bağımsız denetim ücreti vb.) karşılanmasını teminen azami fon toplam gider kesintisi oranında kesinti yapılabilir. Fon toplam gider kesintisi, fon işletim gider kesintisini de kapsayan, fondan yapılabilecek azami kesinti oranıdır.
** Katılımcının herhangi bir yatırım tercihi bulunmaması durumunda veya fon dağılım oranlarının %100'den eksik ya da fazla bulunması durumunda ödenen katkı payları Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu'nda değerlendirilir.
*** Devlet Katkısı tutarının yatırıma yönlendirildiği emeklilik yatırım fonudur.

Ziraat Emeklilik Bireysel Emeklilik Planlarında yatırımlarınız aşağıdaki fonlarda seçtiğiniz dağılım yüzdelerine göre değerlendirilir. Dilerseniz yıl içinde fon dağılımınızı değiştirebilirsiniz. Yılda 6 kez fon dağılımı değişikliği hakkınız vardır.

Değişken Emeklilik Yatırım Fonu                                             
Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu                                            
Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu              
Standart Emeklilik Yatırım Fonu                                             
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu        
Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu                                        
Para Piyasası Emeklilik Yatırım Fonu                                    
Katkı Emeklilik Yatırım Fonu                                                     

  • Ziraat Bankası şubelerinde bulunan Birikim uzmanlarımıza başvurabilirsiniz.
  • 0850 222 97 00 numaralı Müşteri İletişim Merkezimizi arayarak size en yakın Birikim Uzmanımıza nasıl ulaşacağınızı öğrenebilirsiniz.