Katılım Sigortacılığı

Katılım Sigortacılığı

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. 25 Aralık 2015 tarihi itibarıyla Katılım Sigortacılığı esaslarına uygun hayat, ferdi kaza ve emeklilik ürünleri ile hizmet vermeye başlamıştır. Danışma Kurulu tarafından onaylanan kurallar çerçevesinde  Risk Fonu kurulması, buna ait hesabın işletilmesi ve tazminat ödemeleri dahil diğer süreçlere ilişkin "Katılım Sigortacılığı Kapsamında Risk Fonu Kuruluşu ve İşletme Esas ve Usülleri" hazırlanmış ve uygulamaya geçilmiştir.