Şirketin Uyguladığı Model

Şirketin Uyguladığı Model

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. aracılık komisyonunu da içermek üzere %15 oranında vekalet ücreti, risk havuzu yatırım gelirlerinden %20 gelir paylaşımı olmak üzere Danışma Komitesi onayı çerçevesinde Vekâlet/Mudarebe Karması (Hibrit) Model ile hizmet sunmaktadır.