Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

MUSTAFA ÇETİN

Yönetim Kurulu Başkanı

1974’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 1979-1985 yılları arasında sırasıyla Hadim, Akçakale ve Pasinler Kaymakam ve Belediye başkanı olarak görev yaptı. 1985-1996 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda Mülkiye Başmüfettişi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Bakan Müşaviri ve Bakanlık Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 1996-1999 yılları arasında Gümüşhane Valisi, 1999-2000 yıllarında İçişleri Bakanlığı APK Kurulu Başkanı, 2000-2002 yılları arasında Merkez Valisi, 2002-2007 yıllarında Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı olarak çalıştı. Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı iken önce Basın İlan Kurumu Genel Kurulu, ardından Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini de yürüttü. 2007-2011 yılları arasında ise Uşak Milletvekili olarak TBMM’de görev yaptı. Halen Ziraat Bankası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Mustafa Çetin, Şirketimizde 19 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktadır.

YUSUF BİLMEZ

Yönetim Kurulu Başkan Vekili

1979 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu. 25.07.1983 tarihinde Ziraat Bankasında Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.Ziraat Banaksında 1989 yılına kadar Müfettiş, 1989-1992 yılları arasında Personel Müdür Yardımcılığı, 1992-2003 yılları arasında Şube Müdürlüğü, 2003-2005 yılları arasında Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2007 yılları arasında Teftiş Kurulu Başkanlığı, 2007-2010 yılları arasında İç Kontrol Grup Başkanlığı, 2010-2013 yılları arasında Ziraat Teknoloji’de Genel Müdür Yardımcılığı, Mayıs 2013 tarihinden 12.06.2017 tarihine kadar Danışmanlık görevlerinde bulunmuştur. 12.06.2017 tarihinde Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Üyeliği görevine atanmıştır. Yukarıda belirtilen görevlerin yanında sırasıyla Bankamız İştirakleri olan Azer Türk Bank, Turkmen Turkish JSC Bank, Kazakistan KZI Bank, Ziraat Teknoloji A.Ş., Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Yatırım A.Ş.’de Yönetim kurulu Başkanvekilliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Yusuf Bilmez Şirketimizde 19 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapmaktadır.

OSMAN KARAKÜTÜK

Yönetim Kurulu Üyesi

1975 yılında Ankara'da doğdu. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Sakarya Üniversitesi'nde tamamladı. 1998-1999 yılları arası Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürlüğü'nde Memur olarak görev yaptı. 1999 yılında Ziraat Bankası'nda Müfettiş Yardımcısı unvanıyla göreve başlayan Karakütük, sırasıyla Müfettiş, Başmüfettiş, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, Şube Müdürü, İzmir 1. Bölge Yöneticisi, Şube Operasyonları Bölüm Başkanı, Kanal Yönetimi Bölüm Başkanı olarak görev yaptı. 15.08.2017 tarihinde Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Finansal Koordinasyon ve İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı. 23.08.2017 tarihinden itibaren Ziraat Katılım Bankası A.Ş. Hazine ve İç Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etmektedir. Osman Karakütük, 17 Nisan 2018 tarihinden itibaren Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

İLHAN YENİAYDIN

Yönetim Kurulu Üyesi

1978 yılında Karabük’te doğan İlhan Yeniaydın, Gazi Üniversitesi İ.İ.B.F. İktisat-Bankacılık Bölümünden mezun olmuştur. 2004-2012 yılları arasında Bankamız Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda Müfettiş Yardımcısı ve Müfettiş olarak görev yaptıktan sonra, sırasıyla Kurumsal Krediler Grup Başkanlığı Servis Yöneticisi, Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı, İç Kontrol ve Uyum Bölüm Başkanı, Teftiş Kurulu Başkanı görevlerini yürütmüştür. Temmuz 2017 tarihinden itibaren Ziraat Bankası Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı olarak görevine devam etmektedir. İlhan Yeniaydın, 31.05.2018 tarihinden itibaren Şirketimizin Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

EMİN ÇUBIKCI

Genel Müdür/Yönetim Kurulu Üyesi

1959 yılında Samsun Havza’da doğdu. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Ekonometri Bölümü’nden 1984 yılında mezun oldu. Meslek hayatına 1988 yılında Ziraat Bankası Teftiş Kurulu’nda Müfettiş Yardımcısı olarak başlayan Çubıkcı, 1992-2002 yılları arasında Müfettiş ve Yönetici olarak çeşitli görevlerde bulundu. 2003-2004 yıllarında Tarımsal Krediler Genel Müdür Yardımcılığı, 2005-2006 yıllarında İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı, 2007-2008 yıllarında Destek Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığı görevlerini yürüttü. Sonrasında Grup Başkanı ve Koordinatör olarak görev yapan Çubıkcı ayrıca  Ziraat Finansal Kiralama A.Ş., Ziraat Bankasının yurt dışında kurulan iştirak bankaları Uzbekistan Turkish Bank ve Ziraat Bank Moscow JSC’nin Yönetim Kurulu Üyeliklerinde bulundu. Emin Çubıkcı 2 Mayıs 2016 tarihinden itibaren Ziraat Sigorta ve Ziraat Emeklilik Genel Müdürü olarak görev yapmaktadır.