DUYURULAR

Duyurular

 • 26.07.2019 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

 • 01.03.2019 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 23.01.2019 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 09.01.2019 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın içtüzük ve izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 10.11.2017 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 15.09.2017 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 02.01.2017 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 15.12.2016 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 16.08.2016 - Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 Tarihinde Yürürlüğe Giriyor


  Otomatik Katılım 1 Ocak 2017 Tarihinde Yürürlüğe Giriyor.

 • 08.12.2015 - Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fonu içtüzük, izahname ve tanıtım formunda 01.01.2016 tarihi itibari ile geçerli değişiklikler yapılmıştır


  Değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız...

 • 23.11.2015 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır


  Değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız...

 • 30.09.2015 - Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılımcı Katkısı Emeklilik Yatırım Fonları Tanıtım Formunda değişiklik yapılmıştır.


  Değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız...

 • 30.09.2015 - Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu İzahnamesi Kayda Alınmıştır


  Değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız...

 • 02.01.2015 - Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Standart Emeklilik Yatırım Fonumuz izahnamesinde değişik yapılmıştır. 


  Değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız...

 • 02.01.2015 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızda Değişiklikler Yapılmıştır


  Değişiklikleri incelemek için lütfen tıklayınız...

 • 16.01.2013 - Bireysel Emeklilik Sisteminde Yeni Dönem


  Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişikliklerle birlikte 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yeni bir dönem başladı. Birçok avantajı beraberinde getiren düzenlemelere ilişkin değişikliklerin kapsamı için buraya tıklayınız.

 • 19.07.2012 - Yanlış Sigorta Uygulamaları


  Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan (2011/15) sayılı Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hk. Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge gereğince yapılması zorunlu bilgilendirme

  Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.