DUYURULAR

Duyurular

 • 14.03.2018 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

 • 10.11.2017 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 28.09.2017 - 2017 Yılı Ziraat Sigorta & Emeklilik Servis Görevlisi İşe Alım Sınavı Mülakat Listesi


  2017 Yılı Ziraat Sigorta & Emeklilik Servis Görevlisi İşe Alım Sınavı Mülakat Listesi için tıklayınız.

 • 15.09.2017 - Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.


  Emeklilik Yatırım Fonlarımızın izahnamelerinde değişiklikler yapılmıştır.

 • 11.09.2017 - 2017 Yılı Ziraat Sigorta & Emeklilik Servis Görevlisi İşe Alım Sınavı Sonuçları


  2017 Yılı Ziraat Sigorta & Emeklilik Servis Görevlisi İşe Alım Sınavı Sonuçları

 • 11.08.2017 - Başlangıç Emeklilik Yatırım Fonumuzun ve Başlangıç Katılım Emeklilik Yatırım Fonumuzun içtüzük ve izahnamelerinde değişiklik yapılmıştır


  Değişiklikleri incelemek için tıklayınız.

 • 02.06.2017 - 2017 Yılı Ziraat Sigorta & Emeklilik Servis Görevlisi İşe Alım Sınavı


  Ziraat Sigorta & Ziraat Emeklilik Servis Görevlisi İşe Alım Sınavı Başvuru Koşulları

 • 07.04.2016 - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme


  Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme için tıklayınız.

 • 16.01.2013 - Bireysel Emeklilik Sisteminde Yeni Dönem


  Bireysel Emeklilik Sisteminde yapılan değişikliklerle birlikte 1 Ocak 2013 tarihi itibarıyla yeni bir dönem başladı. Birçok avantajı beraberinde getiren düzenlemelere ilişkin değişikliklerin kapsamı için buraya tıklayınız.

 • 19.07.2012 - Yanlış Sigorta Uygulamaları


  Hazine Müsteşarlığı tarafından yayımlanan (2011/15) sayılı Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usul ve Esasları Hk. Yönetmeliğin Uygulama Esaslarına İlişkin Genelge gereğince yapılması zorunlu bilgilendirme

  Sigortalı/Sigorta Ettiren/Lehdar/Hak Sahibi sıfatını haiz olduğunuz sigorta ilişkisinde tarafınıza ya da üçüncü şahıslara haksız menfaat sağlamaya yönelik herhangi bir eyleme sebebiyet vermeniz durumunda, tazminatı eksik alma veya alamama hâlleri ortaya çıkabileceği gibi Türk Ceza Kanunu ile 30 Nisan 2011 tarih ve 27920 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yanlış Sigorta Uygulamalarının Tespiti, Bildirimi, Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik" hükümleri çerçevesinde işlem tesis edilecektir.