ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
19.12.2018
Portföy Bilgileri
Halka Arz
01.07.2011

19.12.2018 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri253.686.711,75
Yatırımcı Sayısı60.982
Birim Pay Değeri0,0170550

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ % 4,9100
KİRA SERTİFİKASI TL % 70,9400
KATILIM HESABI % 5,6400
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKASI % 18,5200
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün asgari % 70'ini Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetlerine ve/veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün azami %30'unu ise Danışma Kurulu'nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına, TL cinsinden borsada işlem görmesi kaydıyla kaynak kuruluşu bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen kira sertifikalarına veya TL cinsinden katılma hesabına yatırabilir. Ayrıca izahnamenin 2.4. maddesinde yer verilen tablodaki varlıklara, belirtilen sınırlamalar dahilinde yatırım yapılabilir.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş VAKIF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
KADRİ GÜNER ÜÇER
L. GÜRALP İNAL
SERHAD SATOĞLU
Fon Denetçisi
ASLI ESMERAY