ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
17.02.2019
Portföy Bilgileri
Halka Arz
01.07.2011

17.02.2019 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri266.897.174,16
Yatırımcı Sayısı61.112
Birim Pay Değeri0,0177000

Portföy Dağılımı

SATIM VAADİYLE ALIM % 1,8700
KİRA SERTİFİKASI TL % 70,4900
HİSSE SENEDİ % 4,3000
KATILIM HESABI % 4,9700
ÖZEL SEKTÖR KİRA SERTİFİKASI % 18,3800
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün asgari % 70 ini Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden gelir ortaklığı senetlerine ve/veya kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmeleri Fon portföyünün azami %30 unu oluşturur. Danışma Kurulu?nun İslami Finans prensiplerini esas alarak onayladığı Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına Fon portföyünün %30 una kadar yatırım yapılabilir. Fon portföyünün en fazla %25 i TL cinsinden katılma hesabında değerlendirilebilir. Fon "Katılım Fonu" niteliğinde olup, Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde Yönetmelik?te ve yukarıda belirtilen sınırlamalar dahilinde Danışma Kurulu?nun görüşlerine uyulur. Fon yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN
KADRİ GÜNER ÜÇER
UĞUR BOĞDAY
Fon Denetçisi
ASLI ESMERAY