ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
17.01.2020
Portföy Bilgileri
Halka Arz
01.07.2011

17.01.2020 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri1.265.323.390,41
Yatırımcı Sayısı560.598
Birim Pay Değeri0,0229210

Portföy Dağılımı

TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET % 11,8900
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU % 16,4300
VADELİ MEVDUAT % 13,5100
HİSSE SENEDİ % 46,2900
BORSA PARA PİYASASI İŞLEMLERİ % 2,3800
TERS REPO % 9,3400
VOB NAKİT TEMİNATI % 0,1600
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün tamamını değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonları Yönetmeliği'nin 5'inci maddesinde belirtilen varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırır. Fon, hem faiz hem de temettü geliri elde etmeyi hedefler. Fon portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay, riski az olanlar tercih edilir.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
ATAKAN BEKTAŞ
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN
KADRİ GÜNER ÜÇER
TANKUT TANER ÇELİK
Fon Denetçisi
ASLI ESMERAY