ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
17.01.2020
Portföy Bilgileri
Halka Arz
30.04.2013

17.01.2020 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri1.041.116.633,32
Yatırımcı Sayısı603.237
Birim Pay Değeri0,0195560

Portföy Dağılımı

HİSSE SENEDİ % 14,0900
TERS REPO % 3,3500
VADELİ MEVDUAT % 1,9700
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU % 77,6200
TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET % 2,9700
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün en az %70 ini İlgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığınca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Asgari yüzde onu, BIST 100, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki paylarda yatırıma yönlendirilir. Fonun Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesaplarına yapacağı yatırım fon portföyünün %20 sini aşamaz. Fonun, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15 ini aşamaz. Fon portföyüne, toplamda portföyün %5 ini aşmamak üzere, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
ATAKAN BEKTAŞ
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN
KADRİ GÜNER ÜÇER
TANKUT TANER ÇELİK
Fon Denetçisi
ASLI ESMERAY