ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATKI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
24.07.2019
Portföy Bilgileri
Halka Arz
30.04.2013

24.07.2019 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri791.717.084,4
Yatırımcı Sayısı574.593
Birim Pay Değeri0,0159760

Portföy Dağılımı

TERS REPO % 4,1800
HİSSE SENEDİ % 11,3800
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU % 78,2900
TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET % 2,0100
VADELİ MEVDUAT % 4,1400
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün en az %70 ini İlgisine göre T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı?nca veya Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Şirketlerince İhraç Edilen Türk Lirası Cinsinden Borçlanma Araçları, Gelir Ortaklığı Senetleri veya Kira Sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fonun Türk Lirası cinsinden katılma ve/veya vadeli mevduat hesaplarına yapacağı yatırım fon portföyünün %25 ini aşamaz. Fon, portföyünün azami %15 ini BIST 100 Endeksindeki ortaklık paylarına yatırır. Fonun, borsada işlem görmek kaydı ile bankalar tarafından çıkarılan borçlanma araçlarına veya kaynak kuruluşu bankalar olan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarına veya Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş derecelendirme kuruluşları tarafından yatırım yapılabilir seviyeye denk gelen derecelendirme notuna sahip teminatlı menkul kıymetler ile varlık veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde yapacağı yatırımların toplam tutarı ise fon portföyünün %15 ini aşamaz. Fon portföyüne, toplamda portföyün %5 ini aşmamak üzere, BIST repo-ters repo pazarında gerçekleştirilen ters repo, Borsa veya Borsa dışından vaad sözleşmeleri, Takasbank ve/veya yurt içi organize para piyasası işlemleri dahil edilebilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelik ve Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelikte belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
ATAKAN BEKTAŞ
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN
KADRİ GÜNER ÜÇER
TANKUT TANER ÇELİK
Fon Denetçisi
ASLI ESMERAY