ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. PARA PİYASASI EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
17.01.2020
Portföy Bilgileri
Halka Arz
01.07.2011

17.01.2020 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri508.578.041,27
Yatırımcı Sayısı125.217
Birim Pay Değeri0,0249690

Portföy Dağılımı

TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET % 18,8000
TERS REPO % 50,4400
VADELİ MEVDUAT % 5,1100
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU % 25,6500
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon portföyünün asgari %25 i devlet iç borçlanma senetlerinde yatırıma yönlendirilir. Fon portföyünde devamlı olarak vadesine en fazla 184 gün kalmış likiditesi yüksek para ve sermaye piyasası araçları yer alır. Fon portföyünün ağırlıklı ortalama vadesi en fazla 45 gündür. Fon portföyü kamu ve/veya özel sektör borçlanma araçlarından, kira sertifikalarından, ters repo ve Takasbank Para Piyasası işlemleri dahil para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçları yanı sıra izahnamede belirtilen varlık türü tablosundaki varlık türleri ile Yönetmelik ve Rehberde yer alan varlık türlerinden oluşur. Fon portföyüne vadeye kalan gün sayısı hesaplanamayan varlıklar dâhil edilemez.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
ATAKAN BEKTAŞ
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN
KADRİ GÜNER ÜÇER
TANKUT TANER ÇELİK
Fon Denetçisi
ASLI ESMERAY