ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. STANDART EMEKLİLİK YATIRIM FONU
Son Güncelleme Tarihi
17.01.2020
Portföy Bilgileri
Halka Arz
30.04.2013

17.01.2020 tarihi itibariyle

Fon Toplam Değeri935.079.112,03
Yatırımcı Sayısı347.205
Birim Pay Değeri0,0200380

Portföy Dağılımı

TÜRK ÖZEL SEKTÖR BORÇ.SENET % 9,0300
HİSSE SENEDİ % 14,9900
VADELİ MEVDUAT % 12,4900
TERS REPO % 1,8900
DEVLET TAHVİLİ/HAZİNE BONOSU % 61,6000
Toplam % 100

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER
Fon Yatırım Amacı ve Stratejisi
Fon, portföyünün asgari % 60 ını Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ihraç edilen TL cinsinden borçlanma araçlarına, gelir ortaklığı senetlerine ve kira sertifikalarına yatırarak gelir elde etmeyi hedefler. Fon portföyünün asgari %10 u BIST 100 Endeksi, BIST Sürdürülebilirlik Endeksi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi ve Borsa İstanbul A.Ş. tarafından hesaplanan katılım endekslerindeki ortaklık paylarına yatırılır. TL cinsinden Borsada işlem görmesi kaydıyla; Bankalar veya yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan diğer ihraççılar tarafından ihraç edilen borçlanma araçları ile Fon kullanıcısı bankalar olan veya kendisi veya fon kullanıcısı yatırım yapılabilir seviyede derecelendirme notuna sahip olan kira sertifikaları, ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler, ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler ve vaad sözleşmeleri, Fon portföyünün azami %30 unu oluşturabilir. Ters Repo, Takasbank Para Piyasası ve yurt içi organize para piyasası işlemleri fon portföyünün azami %2 sini oluşturabilir. Fon portföyünün en fazla %25 i TL cinsinden mevduata ve/veya katılma hesabına yatırılabilir. Fon portföyüne alınacak menkul kıymet seçiminde ve sınırlamalarında Yönetmelikte ve Rehberde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur. Fon portföyüne dahil edilecek sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşümü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Fon portföyü istikrarlı, yüksek reel getiri hedefi ile yönetilir. Fon, sisteme giriş aşamasında herhangi bir fon tercihinde bulunmayan kişilerin birikimlerini yatırıma yönlendirmek amacıyla da kullanılmaktadır.
Portföy Yöneticisi Kuruluş ve Ticaret Ünvanı
ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Fon Kurulu Başkanı
*CENK KURT
Fon Kurulu Üyeleri
ASUMAN POYRAZOĞLU
ATAKAN BEKTAŞ
GÖKÇEN YAMAN AKGÜN
KADRİ GÜNER ÜÇER
TANKUT TANER ÇELİK
Fon Denetçisi
ASLIESMERAY